Fan
makers

FANMAIL

 

Privacybeleid

Privacybeleid Brand New Live


//


Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Brand New Live. U dient zich ervan bewust te zijn dat Brand New Live niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Brand New Live respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS
 

 

PRIVACYBELEID BRAND NEW LIVE B.V.
ALGEMEEN
Brand New Live vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit Privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe jij je privacyrechten kunt uitoefenen. Dit Privacybeleid is van toepassing op de diensten en activiteiten van Brand New Live B.V. Brand New Live respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

SOORT GEGEVENS
Gegevens die je aan ons verstrekt Brand New Live verwerkt gegevens die wij van jou ontvangen. Deze gegevens kunnen omvatten: naam, e-mailadres, fysieke plaats van waaruit de website bezocht wordt (land en stad), besturingssysteem van het apparaat van gebruik en de browser die gebruikt wordt. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor die specifieke situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Persoonsgegevens worden altijd ook doorgegeven naar landen buiten de EU.

 

VERANTWOORDELIJKHEID JUISTHEID GEGEVENS
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Brand New Live ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van die persoonsgegevens. Brand New Live is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

DOELEINDEN
Brand New Live kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
- uitvoeren van promotionele activiteiten zoals het verzenden van nieuwsbrieven en
het gebruik van social mediakanalen.
- verbeteren van de dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
- verbeteren van de dienstverlening door middel van marktonderzoek en data-analyse;
- beheer van de klantenadministratie;
- uitvoering van de dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen
voor haar opdrachtgevers;
- behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
- fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van Brand New Live;
- verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

 

Brand New Live bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Tracking-gegevens ten behoeve van de website en verkregen via Google analytics worden maximaal 26 maanden bewaard.

 

COOKIES
Brand New Live maakt gebruik van analytical cookies; dit zijn kleine tekstbestanden die ons inzage geeft over hoe bezoekers zich gedragen op onze website. Wij kunnen uitsluitend zien hoe iemand zich beweegt over onze website maar wij kunnen door het anonimiseren van je IP-adres niet zien wie er gebruik maakt van onze website. Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld om onze eigen website te optimaliseren voor gebruik. Externe partijen zijn niet gemachtigd om deze cookies te gebruiken voor eigen doeleinden.

 

DIENSTEN VAN ANDERE PARTIJEN
Brand New Live kan bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik maken van de diensten van andere partijen. Daarbij worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht van Brand New Live en zijn deze partijen niet gerechtigd om je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken of te delen met externe partijen.

 

WEBSITES VAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is Brand New Live niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van derden. Brand New Live raadt je aan voor het privacybeleid van iedere derde de betreffende website te bezoeken.

 

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Via het e-mailadres info@brandnewlive.nl is het mogelijk om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die Brand New Live heeft verwerkt. Ook kun je via dit e-mail adres een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen.

 

RECHT VAN VERZET
Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan Brand New Live laten weten viainfo@brandnewlive.nl Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet. Je kunt tevens te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie, producten en diensten van Brand New Live intrekken via dezelfde wijze als hierboven vermeld of via de afmeldmogelijkheid onderaan verstuurde e-mailberichten. Brand New Live zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet, beëindigen.

 

BEVEILIGING
Brand New Live doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig. Zorg ervoor dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Brand New Live houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid van Brand New Live geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

 

CONTACT
Voor vragen over het Privacybeleid of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar:

 

info@brandnewlive.nl. 

Brand New Live B.V.

Mozartlaan 25C
1217 CM Hilversum
Telefoon: 035-6222080

 

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.